14.12.2016

213
5ժ=18000վ
8ժ=11520ր
7ժ 18ր=26280վ
5օր 18ժ 18ր=13098ր
7կմ=70000սմ
6կմ=60000սմ
2կմ 2դմ=200200սմ
6կմ 300մ=63000դմ
7կգ=7000գ
6ց=60գ
2տ 2ց=2200
6տ 8ց 7կգ=6807
214
4587>895
36545<36578
42987>42986
3547>3506
4527<32506
425136=425136
204
Երեք արկղում միասին կա-135կգ խնձոր
Առաջին արկղ-15կգ ով ավել երրորդից
Եկրորդ արկղ-12կգ ով ավել երրորդից
135-15-12=108
108:3=36
36+15=51
12+36=48
Պատ 51,48,36:
Ուղեվորներն-440
Եկրորդ սրահ-30-ով ավել առաջինից
Երրորդ սրահ-8-ով ավել երրորդից
Յուր.սրահ-՞
440-30-8=402
402:3=134
134+30=164
134+8=142
Պատ 134,164,142

 

Реклама

07.12.2016

адания:

К словам молодой, маленький, недавно, плохой, младший, грустно подберите слова с противоположным значением /из текста/.

Младщий-старший

маленький-болщой

маладой-старый

плохой-хороший

грустно-весело

недавно-давно

10.12.2016

1.Հաշվիր`
23×6=138
29×9=261
1002×4=4008
132×11=1452
135×13=1755
188×21=3948
182×13=2366
451×23=10373

2.Հաշվիր`
20055:5+190×11-999=5102

806,815,905

5648,5655,5670

58065,58185,59819

405878,415772,415894

250x(3254: 3254)-(0x215+250)-0:15432=0

95+96+96+96+96+96+96+96+96+96+40=999

2x2x2x2x0x5x5x5x5x5x5=0

Եղևնու մասին կարծիքը

Հեքիատը նրա մասին էր,որ պետք է օգնել իրար:

Ես մտածում եմ,որ եղևնին ավելի բարի էր բարդուց,որովհետև երբ,որ եղևնին

խնդրեց,որ բարդին միքիչ իր ճյուղերը բացի,որ արևի շողերը հասնեն իրեն:

Իսկ երբ ցուրտ աշունը եկավ բարդին մրսում էր եղևնին փաթատվեց բարդուն որպիսի բարդին չ մրսեր:

4.Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական  բառով:

Օրինակ՝ սրտի ձև ունեցող — սրտաձև:

Մոր քույրը, դարպասը պահող, ժամանակը ցույց տվող, ջրի աման, գաղտնիք պահող, նավ վարող, ծաղկի թերթիկ, արագ վազող, ամենից մեծ, պոչ չունեցող, անուշ համ ունեցող, քարով շինված, կին բժիշկ, բալի ծառ:մորաքույր, դարպասապահ, ժամացույց, ջրաման,գաղտնապահ,նավավար,ծաղկաթերթիկ,արագավազ,

Ամենամեծ,անպոչ,անուշահամ,քարաշեն,բժշկուհի,բալենի:

5.Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական բառով:

 Օրինակ՝ բարձր հասակ ունեցող — բարձրահասակ:

Բարի սիրտ ունեցող, խիղճ չունեցող, բարձր ձայնով, միշտ ժպտուն, գանձը պահելու տեղ, կապույտ աչքերով, արքայի որդի, հույների երկիր, փոքր էշ, ծաղիկներով զարդարված, քաղաքում ապրող, հայերի երկիր:բարեսիրտ,անխիղճ,

Բարձրաձայն,ժպտերես,գանձատուն,կապտաաչ,արքայաորդի,Հունաստան,քուռակ,

Ծաղկազադ,քաղաքացի,Հայաստան:

6.Եթե հնարավոր է՝ ցո՛ւյց տուր բառը կազմող մասերը:

Օրինակ՝ գրասեղան — գր (գիր) + ա + սեղան:
Պահարան — պահ + արան:
Դուռ — չի բաժանվում:

Հականիշ, բանջարանոց, աշակերտ, աշակերտական, տարրական, զլխավոր, կարմիր, դաշտամուկ, հյուր, հարստություն, կերառատ, վտանգ:հակ-ա-նիշ,բանջար-անոց,

Աշ-ա-կերտ,աշակերտ-ական,գլխ-ա-որ,դաշտ-ա-մուկ,հյուր-չի բաժանվում,

Հարստ-ու-թյուն,կեր-առատ,վտանգ-չի բաժանվում:

 

07.12.2016

Հաշվիր արտադրյալ սյունաձև`
12×13=150
134×11=1474
12×14=168
15×14=210
208×11=2288

Հաշվիր քանորդը սյունաձև`
` 105:5=21
693:3=231
102:2=51
840:4=210
125:5=15

5կմ 400մ<6կմ 200մ

8մ 40սմ=8մ 4դմ

5մ 75սմ>5մ 7դմ

12դմ 8սմ=128սմ

7կգ 850գ<8կգ 200գ

8տ 40կգ>8տ 400գ

90տ 10ց=91տ

75ց 32կգ>7տ 532կգ

Դեկտեմբերի 7

 

1.Յուրաքանչյուր շարքի չորս բառերն ի՞նչ ընդհանրություն ունեն, որ նույն շարքի մի բառը չունի:
ա) Երաշտահավեր,  դեղձանիկներ,  վագրեր,    առյուծներ,   սիրամարգ        սիրամարգ
բ) Մանուկներ, երեխա, պատանիներ, երիտասարդներ,    մարդիկ                  երեխաներ
գ) Հատիկներ, կապիկներ,  ձագուկ, կանայք,  տանտիկիններ                          ձագուկ

2.Բառախմբերի կազմման օրինաչափությունը գտի՛ր և Բ խումբն ինքդ լրացրո՛ւ:

Ա. Սար, հայ, կաթիլ, ուսուցիչ, մայր, մատանի, տատ, կատու, թութակ, գրպան:
Բ. Սարեր, հայեր, կաթիլներ,ուսուցիչներ,մայրեր,մատանիներ,տատիներ,կատուներ,թութակներ,գրպաններ

3.Կազմի՛ր տրված գոյականների հոգնակին: Փորձի՛ր բացատրել, թե ո՞ր բառերին է -եր վերջավորություն ավելանում, ո՞ր բառերին՝ -ներ:

Ա. Ծառ, ձայն, հոտ, քար, կով, արջ, փունջ, լուր, բառ, բեղ, հայ, հայր, ցեղ, սիրտ, գիր, սյուն, պատ, հույն, ձու, սուր, քիթ. քույր, մայր, ձեռք, ոտք, տատ, պապ:
Բ. Եղբայր, աթոռ, պապիկ, տատիկ, գրպան, թութակ, եղնիկ, ոչխար, սեղան, թռչուն, մեքենա, բարեկամ, աշակերտ, մատյան, հեռախոս, ծաղկավաճառ. պանրագործարան:

ծառեր,ձայներ,հոտեր,քարեր,կովեր,արջեր,փունջեր,լուրեր,բառեր,բեղեր,հայեր,հայրեր,գեղեր,

 

4.Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական  բառով:

Օրինակ՝ սրտի ձև ունեցող — սրտաձև:

Մոր քույրը, դարպասը պահող, ժամանակը ցույց տվող, ջրի աման, գաղտնիք պահող, նավ վարող, ծաղկի թերթիկ, արագ վազող, ամենից մեծ, պոչ չունեցող, անուշ համ ունեցող, քարով շինված, կին բժիշկ, բալի ծառ:

5.Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական բառով:

 Օրինակ՝ բարձր հասակ ունեցող — բարձրահասակ:

Բարի սիրտ ունեցող, խիղճ չունեցող, բարձր ձայնով, միշտ ժպտուն, գանձը պահելու տեղ, կապույտ աչքերով, արքայի որդի, հույների երկիր, փոքր էշ, ծաղիկներով զարդարված, քաղաքում ապրող, հայերի երկիր:

6.Եթե հնարավոր է՝ ցո՛ւյց տուր բառը կազմող մասերը:

Օրինակ՝ գրասեղան — գր (գիր) + ա + սեղան:
Պահարան — պահ + արան:
Դուռ — չի բաժանվում:

Հականիշ, բանջարանոց, աշակերտ, աշակերտական, տարրական, զլխավոր, կարմիր, դաշտամուկ, հյուր, հարստություն, կերառատ, վտանգ